Archive for the 'Statistik' Category

Dagens sifferexercis

mars 15, 2010

Programmet Agenda på SVT har presenterat ny statistik gällande det omdebatterade RUT-avdraget. Även Aftonbladet kör en TT-nyhet om saken.

Vad påstås nu dessa nya rafflande siffror säga? Jo, huvudsakligen nämns två saker: att endast sex promille av låginkomsttagarna och en procent av medelinkomsttagarna använder RUT, samt att en tredjedel av avdragen görs av människor med en inkomst på över 50 000 per månad.

Summan av kardemumman ska alltså vara att det bara är höginkomsttagare som gör RUT-avdrag.

Låt mig sammanfatta alla siffror.

Totalt 91 000 personer har under 2008 gjort avdrag för 439,7 miljoner.

En femtedel av avdragen, 85,4 miljoner, har gjorts av dem med månadsinkomster mellan 3 300 och 19 900 kronor, vilka anses vara låginkomsttagare. Av totalt 3,6 miljoner låginkomsttagare har 28 000, eller åtta promille, gjort avdrag. Dessa utgör ungefär en tredjedel av det totala antalet personer som gjort avdrag.

Nästan hälften av avdragen, 200,5 miljoner, har gjorts av dem med månadsinkomster mellan 20 000 och 50 000 kronor, vilka anses vara medelinkomsttagare. Av totalt 3 miljoner medelinkomsttagare har 44 000, eller 1,5 procent, gjort avdrag. Dessa utgör nästan hälften av det totala antalet personer som gjort avdrag.

En tredjedel av avdragen, 153,8 miljoner, har gjorts av människor med en månadsinkomst på över 50 000 kronor, vilka anses vara höginkomsttagare. Av totalt 200 000 höginkomsttagare har 19 000, eller 9,5 procent, gjort avdrag. Dessa utgör cirka en femtedel av det totala antalet personer som gjort avdrag.

Värt att notera är att alla dessa siffror tycks räkna med personer från sexton år och uppåt, vilket knappast känns särskilt relevant i sammanhanget. Tjugo år och uppåt hade antagligen varit mer rättvisande.

Jag frågar mig nu hur i hela fridens namn man kan komma till slutsatsen att det främst är höginkomsttagare som gör RUT-avdrag när det i själva verket är medelinkomsttagarna som står för hälften av avdragen, såväl till antal som omfattning.

Jag frågar mig också vilka snillen som ljugit ihop rapporteringen av SCB:s nya siffror. Att först belysa de promille av låginkomsttagarna som använder avdraget och i nästa andetag nämna den tredjedel av avdragen som görs av höginkomsttagarna är inget annat än dumheter. Det förmedlar en falsk bild av verkligheten, uppbackad av statistiska underlag vilka inte har något egentligt inbördes förhållande till varandra. Den ena siffran talar om mängd av folkgrupp som gör avdrag. den andra talar om mängd av avdragen som görs av en folkgrupp.

Snälla tidningar och journalister och politiker – citera inte SCB om ni inte förstår hur ni ska använda siffrorna. Eller är det kanske det ni gör?

Uppdatering 2010-03-15 13:06: lade till ett förtydligande kring promillen och tredjedelar i näst sista stycket.

Annonser